+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

30% regeling

Heeft u of verwacht u extraterritoriale werknemers in dienst te nemen? Deze werknemers kunnen in aanmerking komen voor de 30% regeling. Hoe dit in zijn werk gaat en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn leest u hieronder.


De 30% regeling

Extraterritoriale werknemers die tijdelijk worden gedetacheerd kunnen in aanmerking komen voor de 30% regeling. Dit geldt voor zowel inkomende als uitgezonden werknemers. Deze werknemers krijgen een vergoeding voor extra kosten die zij moeten maken om te verblijven in het werkland. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd en is tot maximaal 30% onbelast. Bij extraterritoriale kosten kunt u denken aan:

 • reiskosten naar het werkland;

 • extra kosten voor levensonderhoud;

 • kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning;

 • dubbele huisvestingskosten;

 • kosten van een taalcursus;

 • kosten voor het wijzigen van officiële documenten (werkvergunning uitgezonderd).


Voorwaarden

Er kan gekozen worden tussen het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten of onder voorwaarden gebruik maken van de 30% regeling. Het vergoeden van de werkelijke kosten is maximaal 30% onbelast, mocht dit hoger zijn dan kan dit ook onbelast vergoed worden. De voorwaarde voor het overschreden bedrag is dat de desbetreffende werknemer redelijkerwijs moet aantonen dat die kosten zijn gemaakt. De periode voor deze regeling betreft maximaal vijf jaar, hierna worden deze kosten belast.


Indien gekozen wordt voor de 30% regeling, gelden hiervoor andere vereisten. 

 • De werknemer is vanuit het buitenland aangeworven of naar Nederland uitgezonden.

 • De werkgever dient in Nederland te zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffing.

 • De werknemer heeft twee jaar voor de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. En dat ook nog op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.

 • De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid die blijkt uit het voldoen aan de salariseis. Het belastbaar loon dient op jaarbasis hoger hoger te zijn dan € 38.961 (2021).

 • De werknemer heeft een geldige beschikking voor de 30%-regeling.


Er dient wel een keuze gemaakt te worden tussen de vergoeding van werkelijke kosten en de 30% regeling. Indien een werknemer voldoet aan de voorwaarden van de 30% regeling en als hiervoor gekozen wordt brengt dit voordelen met zich mee. In 2021 is het hoogste tarief in de inkomstenbelasting 49,50%. Door gebruik te maken van deze regeling daalt het hoogste tarief naar ongeveer 35%.


Partiële buitenlandse belastingplicht

Buiten dit kan de werknemer kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht. Dit betekent dat degene voor een deel van de inkomstenbelasting wordt beschouwd als een buitenlandse belastingplichtige. Dit zal als resultaat leiden dat het vermogen in box 2 en 3 tegen een lager bedrag worden belast, waardoor er uiteindelijk minder belasting wordt betaald.


Schoolgelden

Tot slot is er een mogelijkheid om schoolgelden onbelast te vergoeden bovenop de maximale 30% vergoeding. Let op dit is alleen geldig voor kinderen die naar een internationale basis- of middelbare school gaan.


In dit onderwerp gaat het dus of territoriale werknemers gebruik kunnen maken van de 30% regeling. Hier zijn voorwaarden aan verbonden, maar zodra de werknemers zich hieraan houden betalen zij uiteindelijk minder belasting in Nederland. Er kan ook gekozen worden voor een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. De werknemers kunnen ook kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht, dit heeft als voordeel dat over het vermogen in box 2 en 3 minder belasting betaald wordt. De kinderen van de werknemers die naar een internationale school gaan krijgen hiervoor ook een vergoeding.

 

 

Heb je behoefte om eens vrijblijvend te sparren? Plan via deze link je vrijblijvende kennismaking.
bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?