+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

7 tips voor het aantrekken van bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering is essentieel voor je onderneming. Daarom dit artikel over 7 tips voor het aantrekken van bedrijfsfinanciering. 

Bedrijfsfinanciering creëert werkkapitaal of draagt bij aan de financiering van investeringen voor jouw onderneming. Belangrijk bij de operatie en groei. Het verkrijgen van bedrijfsfinanciering kan een uitdaging zijn. 

Hoe realiseer je jouw bedrijfsfinanciering en waar moet je op letten? Eén ding vooraf: zorg voor een goede voorbereiding. Juiste en volledige gegevens zijn cruciaal!

Wij zetten 7 tips voor je op een rij.

1. ONDERNEMINGSPLAN 

Als je als ondernemer een financieringsaanvraag indient moet daar ook een ondernemersplan bijgevoegd zijn. In het ondernemersplan moet je de navolgende zaken uitgewerkt hebben.

Over de ondernemer

o Een heldere presentatie van jou als ondernemer, jouw achtergrond en ervaring
o Een heldere omschrijving van jouw kernactiviteiten
o Het doel dat jij als ondernemer de komende drie tot vijf jaar wil bereiken

Over de onderneming

o Het onderscheidend vermogen van jouw onderneming
o De producten of diensten die jij als ondernemer levert
o Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
o Een concurrentieanalyse
o De marketing- en salesaanpak
o De aanwezige risico’s en maatregelen die jij als ondernemer neemt om die te mitigeren
o Omzetprognose inclusief onderbouwing

Over de financiële paragraaf

o Balans voor en na kredietverstrekking
o Exploitatiebegroting
o Toelichting kosten exploitatie
o Kasstroomoverzicht
o Privébegroting (ondernemer of DGA)

 

2. BRENG JE NETTO WERKKAPITAAL IN KAART

In beginsel dien je goed inzicht te hebben op je kortlopende vorderingen en kortlopende schulden. Netto werkkapitaal wordt als volgt berekend: vlottende activa van de onderneming minus de vlottende passiva. Beide termen hebben betrekking op de kortlopende toekomstige geldstromen. De balans speelt hier dus een cruciale rol in. Indien het saldo positief is zul je de komende maanden meer geld ontvangen dan dat er uit gaat (enkel op de balans betrokken). Werkkapitaalmanagement kan een grote asset zijn. Voor meer tips over optimaal werkkapitaalmanagement zie: link

3. BRENG JE INVESTERINGEN IN KAART

Je maakt inzichtelijk wat de investeringen in vaste activa gaan zijn. Je koopt bijvoorbeeld een aantal laptops voor nieuwe medewerkers. De nieuwe account manager heeft als secundaire arbeidsvoorwaarde een auto. Alle investeringen die je onderneming duurzaam zal gebruiken en welke (direct of indirect) renderen. 

4. MAAK EEN LIQUIDITEITSPROGNOSE

Cruciaal punt en mede bepaald door de eerste stappen. Helaas vaak onderschat. De liquiditeitsprognose maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven je in de toekomst verwacht. Resultante is de kaspositie in de toekomst. Dit inzicht vormt de basis voor verdere keuzes wat betreft de bedrijfsvoering in het geheel. Een goede liquiditeitsprognose geeft je de handvatten voor een adequaat besluitvormingsproces. Wat kan en wat niet? Wat is nodig om onze ambities om te zetten? Maar ook: wat levert deze investering ons op? Hoe ziet dat er uit met een alternatief scenario? Download hier je kosteloze excel cashflow sheet

5. OPERATIE

Goede aannames zijn nuttig maar zorg voor validatie! Hoe aannemelijk is de veronderstelde operationele cashflow? Kijk ook of de veronderstelde kasstromen ten behoeve de investeringsactiviteiten voldoende zijn opgenomen. Bijvoorbeeld door benchmark etc. Dat laatste start bij een adequate samenstelling van je investeringsbegroting. Een aantal andere belangrijke elementen zijn: voorraadniveau (omzetsnelheid), betalingscondities debiteuren en crediteuren. Neem je financieringspartner mee in je plan. Het helder formuleren van je business en de validatie is key.

6. FLEXIBILITEIT

Lastig punt. Wel belangrijk. Kies een partner en voorwaarden die bij je passen. Idealiter beweegt een financiering met je mee. Mocht dat niet mogelijk zijn; let dan op de contractvoorwaarden. Wat kost het je om de lopende financiering tussentijds te wijzigen c.q. op te zeggen? Vaak worden voorwaarden gedicteerd en zomaar aangenomen. De ondernemer is immers blij om de financiering rond te hebben. In eerste instantie wellicht begrijpelijk. Op de langere termijn kan zich deze insteek wreken. Vraag liever nog eens of een bepaalde voorwaarde flexibeler ingestoken kan worden en wat de impact op rentelasten etc. zou zijn.

7. FINANCIERINGSVORM

Je bent een heel eind. Er is inzicht in de werkkapitaalpositie, de investeringen en dus de liquiditeitsbehoefte om (groei van) de onderneming mogelijk te maken. Maar welke financieringsvorm past hier het beste bij? Een veel gehoorde misvatting is dat er maar één financieringsvorm past. Dat kan maar hoeft niet. Stel je bent voornemens om te investeren in vaste bedrijfsmiddelen en deze te exploiteren. Je hebt dan te maken met een eenmalige investering in de betreffende middelen. Hier kan een langlopende financiering (bijvoorbeeld over de afschrijvingstermijn) passen. Voor de financiering van de exploitatie (werkkapitaal – zie 2) zou een rekening-courant of factoring weer een goede oplossing zijn. Iedere financieringsvorm kenmerkt zich ten aanzien van looptijd, hoogte, bevoorschotting, aflossing en rente. Je uitgangspunt dient te zijn: de beste passende match voor de gehele bedrijfsfinancieringsbehoefte. 

CHECKLIST FINANCIERINGSAANVRAAG

Jouw uitgewerkte ondernemersplan kun je gebruiken ter onderbouwing van jouw financieringsaanvraag. Als je een financieringsaanvraag indient moet je daar nog de volgende zaken aan toevoegen.

o Het ondernemersplan
o Uittreksel KvK (maximaal 1 maand oud)
o Relevante persoonlijke gegevens – de C.V. -van de ondernemer(s)
o Statuten B.V. of N.V.
o V.O.F. of maatschapsakte
o Jaarcijfers bij voorkeur via SBR
o Onderbouwing financieringsbehoefte en investeringen
o Prognose: Positief, gemiddeld en negatief scenario

Voor meer informatie waar een kredietverstrekker naar kijkt vind je hier. Nuttige informatie om het besluitvormingsproces te begrijpen en hierop te anticiperen. 

Heb je behoefte aan bedrijfsfinanciering en benieuwd naar wat SALKIN Finance voor je kan betekenen? Plan via deze link je vrijblijvende kennismaking.
bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?