+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Previous slide
Next slide

Bedrijfskundig advies Eindhoven

Op zoek naar een bedrijfskundig adviseur in Eindhoven? De koers voor de lange termijn bepalen is lastig. Hiervoor is een heldere bedrijfsstrategie de juiste tool. Deze geeft richting aan een organisatie en biedt handvatten bij besluitvormingsprocessen. SALKIN Finance de bedrijfskundige adviseur in Eindhoven biedt uitkomst.

bedrijfsstrategie

Een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus, heeft bij veel bedrijven directe en materiële impact op de bedrijfsvoering. Of biedt voor uw sector mogelijk zelfs nieuwe kansen. Heeft u voldoende veerkracht en wendbaarheid om uw businessstrategie opnieuw invulling te geven en zodoende sterker uit de crisis komen? Als de situatie weer (enigszins) gestabiliseerd is, kunt u ook nadenken over de gevolgen voor de langere termijn. De komende periode is cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van uw onderneming. Wilt u snel voor uw onderneming de impact van corona in kaart brengen?

 

Bedrijfsadvies voor de korte en lange termijn  

Deze tijd vraagt om een breed perspectief met verschillende horizonnen en scenario’s. SALKIN Finance ondersteunt uw onderneming ten tijde van de crisis, én daarna, door u te helpen perspectief op continuïteit te krijgen en op de lange termijn te waarborgen.

 

Een persoonlijke en pragmatische aanpak

De huidige situatie brengt onzekerheid met zich mee en vraagt om flexibiliteit en pragmatiek in het vinden van oplossingen voor deze nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Onze adviseurs zijn persoonlijk en gedreven in hun benadering van uw vraagstuk. Uiteraard denken we mee over uw strategie, maar we blinken door onze pragmatische insteek vooral uit in de implementatie daarvan. Zo kunnen we de verandering op gang brengen die nodig is om een succes te maken van uw doelstellingen en onze adviezen.

"Het is een proces wat dwars door je heen gaat. Binnen de organisatie houden we ons vooral bezig met het werk. Het mooie aan de scan is dat je een andere kant van de onderneming leert kennen. Je gaat analyseren en kijken waar het beter kan. Normaal gesproken is hier geen tijd voor. Je ziet waar je staat en stippelt uit waar je naartoe wilt. Op een gegeven moment merkte ik dat we niet altijd de juiste focus hadden op de zaken die er echt toe doen. Je staat echt weer met beide benen op de grond. Ik raad het ieder bedrijf om af en toe te doen."
Hans Janssen
HJV Vastgoed

Ondernemingsplan

Welke onderdelen dien je te raken?

Ben je voornemens een ondernemingsplan op te stellen? Met dit plan leg jij uit wat je ideeën zijn, wat jouw ondernemerskwaliteiten zijn en waarom jij denkt daar een winstgevende onderneming mee neer kunt zetten. Een vaak vergeten en belangrijk aspect is welke risico’s er zijn en hoe je deze beheersbaar maakt. Denk verder aan een goede concurrentieanalyse met daarin wat je ten opzichte van je concurrenten onderscheidt. Hoe ga je dat kenbaar maken? Dus ontdekken je beoogde klanten dat je iets uitzonderlijks biedt?

Tip: De SWOT analyse, Canvas en het 5 krachten Model zijn mooie tools om dit inzichtelijk te maken. 

vent

Wie steekt er achter de onderneming? Welke kwaliteiten neem je mee om van je onderneming een succes te maken? Maak je sterktes maar ook zeker je zwaktes inzichtelijk. Denk ook aan de maatregelen die je neemt om je zwaktes te neutraliseren.

tent

Wat zijn de beoogde activiteiten? In welke sector opereer je en wat zijn de vooruitzichten voor deze? Hoe speel je in op de ontwikkelingen? Met welke activiteiten ga je voor de omzet zorgen? Hoe versla je je concurrenten? 

cent

Maak een realistische prognose voor de komende 36 maanden. Zorg voor een goede onderbouwing van omzet en kosten. Denk ook aan een investeringsbegroting. Welke aanschaffingen zijn nodig en wat kosten deze? 

Checklists

Ondernemingsplan en financieringsaanvraag!
Welke gegevens zijn nodig?

Als je als ondernemer een financieringsaanvraag indient moet daar ook een ondernemersplan
bijgevoegd zijn. In het ondernemersplan moet je de navolgende zaken uitgewerkt hebben.

Over de ondernemer

o Een heldere presentatie van jou als ondernemer, jouw achtergrond en ervaring
o Een heldere omschrijving van jouw kernactiviteiten
o Het doel dat jij als ondernemer de komende drie tot vijf jaar wil bereiken

Over de onderneming

o Het onderscheidend vermogen van jouw onderneming
o De producten of diensten die jij als ondernemer levert
o Marktgegevens, trends en ontwikkelingen in de branche
o Een concurrentieanalyse
o De marketing- en salesaanpak
o De aanwezige risico’s en maatregelen die jij als ondernemer neemt om die te mitigeren
o Omzetprognose inclusief onderbouwing

Over de financiële paragraaf

o Balans voor en na kredietverstrekking
o Exploitatiebegroting
o Toelichting kosten exploitatie
o Kasstroomoverzicht
o Privébegroting (ondernemer of DGA)

Jouw uitgewerkte ondernemersplan kun je gebruiken ter onderbouwing van jouw
financieringsaanvraag. Als je een financieringsaanvraag indient moet je daar nog de volgende zaken
aan toevoegen.
o Het ondernemersplan
o Uittreksel KvK (maximaal 1 maand oud)
o Relevante persoonlijke gegevens – de C.V. -van de ondernemer(s)
o Statuten B.V. of N.V.
o V.O.F. of maatschapsakte
o Jaarcijfers opgesteld door een accountantskantoor of administratiekantoor bij voorkeur via
SBR
o Onderbouwing financieringsbehoefte en investeringen
o Prognose: Positief, gemiddeld en negatief scenario. Bij voorkeur opgesteld door een
accountants- of administratiekantoor

Ervaringen van klanten
en praktijkvoorbeelden

Laat je overtuigen

5/5
Bedrijfskundig adviseur in Eindhoven.

Meer informatie? Laat een bericht achter!

Omarm de toekomst!

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?