Belastingen | SALKIN Finance - Bedrijfsadvies - Accounting - Belastingen

Belastingen

Overheden hebben te maken met concurrentie om werkgelegenheid en kapitaal. Hierdoor passen de belastingautoriteiten hun handhavingsstrategie aan. Ondernemingen hebben hier direct mee te maken omdat de fiscaliteit ook voor hen drastisch veranderd. De veranderingen worden steeds sneller doorgevoerd en zijn complexer. Samen met ons vindt je je weg door dit veranderende landschap.

Ondernemers betalen belastingen, maar hebben ook fiscale voordelen. De belastingdienst stelt in haar slogan weliswaar: “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” maar helaas is dat laatste lang niet altijd waar. De belastingwetgeving is specialistische materie.

SALKIN Finance biedt advies en verzorgt je belastingaangifte. Verzeker je van de taxoptimalisatie. Onze diensten met betrekking tot belastingen zijn onder te verdelen in:

  • Fiscaal advies
  • De aangifte inkomstenbelasting
  • De aangifte vennootschapsbelasting
  • De aangifte omzetbelasting

Wij helpen je zowel zakelijk als privé fiscale vraagstukken op te lossen voor een optimaal resultaat. Met welke vraag je ook aanklopt, we denken met je mee en benutten alle fiscale mogelijkheden om het beste resultaat voor je te realiseren.

Je moet ervan uit kunnen gaan dat wij je proactief op fiscale voordelen wijzen. Zoals de fiscale regeling met betrekking tot de elektrische fiets die de overheid biedt. Wij zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en benaderen je proactief wanneer zich voordelen voor je opdoen.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Contact opnemen?
040 - 22 01 946
contact@salkinfinance.com