+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Kasstroom verhogen

Cash is zuurstof voor je onderneming. Met name groeiende ondernemingen hebben geldmiddelen nodig. Feit is dat financiële cijfers gerelateerd aan cash de realiteit van je onderneming tonen. Winst is mooi. Evenals een gezonde balans. Maar enkel je cashflow is een feit. We leggen onderstaand de focus op de Cash Conversion Cyclus. Een belangrijk onderdeel voor de optimalisatie van je cashflow.

 

Hoe verhoog je de kasstromen (ofwel: hoe verhoog ik de cashflow van mijn onderneming)?  

 

De sleutel is: op innovatieve wijze de interne winst en cashflow te optimaliseren. Dit houdt je onderneming gezond en onafhankelijk van derden. Versterkt je concurrentiepositie en de waardering van je onderneming. Jim Collins en Morten T. Hansen beschrijven in hun boek Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck – Why Some Thrive Despite them All – dat de meest succesvolle ondernemingen tot wel 10x de cash reserves aanhouden dan hun directe concurrenten. Dit stelt hun in de gelegen tegenvallers op te vangen en te ageren wanneer de gelegenheid zich voordoet. 

 

Verhoog je cashflow door het verlagen van je CCC (Cash Conversion Circle)

Cash is zuurstof voor je onderneming. De Cash Conversion Circle (hierna CCC) is een belangrijke KPI (Key performance indicator) welke meet hoe lang het duurt om een uitgegeven euro je onderneming doorgaat voordat je de hiermee gegenereerde cash hebt ontvangen.

Ondernemingen die er niet in slagen een korte CCC aan te houden zijn over het algemeen niet liquide. Of ze hebben interne of externe financiering nodig om deze niet efficiënte CCC te financieren. Onnodig beslag leggen op je werkkapitaal verlaagt het rendement op je onderneming en verzwakt derhalve je concurrentiepositie en groeipotentie. 

Simpel voorbeeld:

Stel: de uitbetaling aan je personeel vindt 1x per maand plaats. De gewerkte uren worden 1x per maand en nadat de maand is afgelopen gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Dat betekent dat (wanneer je klant tijdig betaalt) je minimaal 1 maand – ofwel 30 dagen – op de geldmiddelen uit je business moet wachten. 

Jouw directe concurrent werkt met vooruitbetalingen. Hij factureert op de 15e – op basis van het onderliggende contract – de uren voor de komende maand en dat met een betalingstermijn van 14 dagen. Jouw concurrent beschikt dus op de 1e van de maand over de geldmiddelen. De CCC bedraagt 0 dagen of is zelfs negatief. Dat betekent dat voordat er 1 euro is uitgegeven je concurrent reeds over de gegenereerde cash van de toekomst beschikt. Hij wendt dit surplus aan om extra personeel tegen dezelfde condities weg te zetten. Bij groei neemt de positieve kasstroom toe in plaats van dat er een financieringsbehoefte ontstaat. 


Kasstroom strategie (Cash Acceleration Strategies)

We kunnen de CCC in de onderstaande onderdelen verdelen:

 1. Verkoop cyclus
 2. (Optioneel) Productie en voorraad cyclus
 3. Leveringscyclus
 4. Facturatie en betalingscyclus


Alle bedrijven hebben met minimaal 3 van de bovenstaande onderdelen te maken. Het start altijd met inzicht. Derhalve is het te adviseren om de bovenstaande onderdelen helder te hebben geformuleerd en de werking te hebben vastgesteld. Wanneer de onderneming deze elementen helder heeft dienen de verantwoordelijke en betrokken personen te brainstormen over optimalisaties met het doel om de doorlooptijd te verkorten. 

 

Waar liggen kansen?

Onderstaand een aantal mogelijkheden:

 • Integreer de CCC KPI in je managementrapportage. Alles start met meten en weten.
 • Vraag je afnemers om kortere betalingstermijnen (doe dit tijdens de contractonderhandelingen) – let op de veelgehoorde: dit werkt binnen onze branche nu eenmaal zo. Dit is geen valide argument.
 • Korting voor snelle betaling. Maak eerst inzichtelijk wat het je kost om werkkapitaal te financieren. Hierin ook rekening houden met de belasting van het eigen vermogen. Adhv hiervan weet je welke korting je kunt verstrekken en het toch nog profitable is.
 • Tijdig verzenden van herinneringen enkele dagen voordat de factuur vervalt. Klanten hebben niet altijd meer helder wanneer ze facturen dienen te betalen. Onze ervaring leert dat een reminder voordat de factuur vervalt vaak tot snellere betaling leidt. Dit is vrij gemakkelijk automatisch te realiseren.
 • Automatisch incasso. Zet een automatische incasso procedure in. Zeker bij terugkerende omzet is dit een efficiënte wijze om tijdige betaling te waarborgen.
 • Know your customer. Weet waarom je klant te laat is met betalingen. Wanneer je weet wat er speelt kun je hierop anticiperen. 
 • Verkort de leveringscyclus. Focus op tijdige afronding van orders of projecten kan een wezenlijke aanjager van je cashflow zijn. 
 • En bedenk altijd: betere marges en hogere winst verbetert je cashflow. 


Samengevat vallen bovenstaande in 1 van de onderstaande 3 categorieën:

 1. Elimineer fouten.
 2. Overdenk je business- en verdienmodel.
 3. Verkort de doorlooptijd van de 4 cycli.

 

We zijn je graag behulpzaam

bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?