+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Onzekerheid kaspositie door sterke groei

Accounting op orde, meer focus en inzicht in toekomstige kasstromen

Aard onderneming: technische dienstverlening
Grootte: 8 medewerkers
Probleemstelling: Sterk groeiend, geen inzicht in de toekomstige kasstromen.

Een jonge en sterk groeiende organisatie in de technische dienstverlening vroeg ons een analyse uit te voeren met een sterke focus op accounting. Door de sterke groei en de investeringen in personeel in combinatie met relatief lange doorlooptijden van projecten was er onzekerheid met betrekking tot de kaspositie.

Nulmeting: De financiële administratie werd grotendeels in Excel gevoerd. Bescheiden werden later ‘weg geboekt’ in een financieel pakket. De daadwerkelijke vastleggingen zoals uren verspreid over meerdere bronnen. Weinig inzicht in het presteren met betrekking tot winst en toekomstige kaspositie.

Vervolg:
In het vervolgtraject zijn we gestart met de doelstellingen. Deze waren om de groei door te zetten. Het veronderstelde knelpunt was de werkkapitaalfinanciering.
Omdat direct inzicht voor de komende maanden vereist was, zijn we gestart met een traject van 6 maanden. Hierin zijn we gestart met het budget.
Een salesforecast bood het benodigde aanknopingspunt. Vanuit de getekende orders zijn we aan het rekenen gegaan. Dit hebben we doorgetrokken naar de komende 6 maanden. Daarnaast hebben we de focus gelegd op de capaciteit: personeel. Welke personele capaciteit is nodig om de opdrachten uit te voeren? Hoeveel capaciteit is in huis? Is dat de juiste capaciteit welke aansluit op de behoefte uit de opdrachten? Hoe verhoudt zich de factor productiviteit?

Toen we antwoorden eenmaal boven water hadden, hebben we de forecast voor de komende 6 maanden voor de exploitatie en de kasstroom opgesteld. Dit bood de directie de juiste handvatten om vervolgstappen met betrekking tot werving maar ook financiering te zetten.

Inmiddels maken zij gebruik van SALKIN Robo en hebben live inzicht in alle aspecten van de onderneming. Medewerkers hebben een eigen app waarin uren geschreven worden. Deze worden direct op de juiste projecten geboekt. Voor overschrijdingen is er een alert-systeem om de resultaten per opdracht te bewaken. Eens in de twee maanden worden de resultaten en het budget voor de komende maanden besproken. Wanneer het nodig is wordt er tijdig actie ondernomen.

Resultaten:
Inzicht in het toekomstige presteren van de onderneming met het oog op een gedegen besluitvormingsproces. Beter presteren door focus op de zaken die ertoe doen.

bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?