Onze werkwijze | SALKIN Finance - Bedrijfsadvies - Accounting - Belastingen

Onze werkwijze

Transparantie en duidelijkheid zijn key voor een vruchtbare samenwerking.

Onze werkwijze

Onze software maakt het mogelijk om data direct, zonder menselijke tussenkomst, te verwerken. Deze informatie is de basis. Wij bewerken deze zodanig dat je live over de relevante inzichten en informatie beschikt. Deze wordt aangewend om de juiste keuzes te maken die je naar een succesvolle bedrijfsvoering leidt. Hiervoor hebben we SALKIN Robo. Je standaard administratieve (inclusief verloning etc) werkzaamheden zijn hiermee volledig geautomatiseerd.

Wij blijven nieuwe applicaties ontwikkelen en omarmen applicaties van anderen om te borgen dat onze klanten kunnen genieten van de beste kwaliteit. Wij durven dan ook te beweren dat we met SALKIN Robo de hoogste mate van automatisering, wat betreft onze basis dienstverlening, hebben behaald. Hiermee hebben wij de achterkant van onze diensten dusdanig ingestoken dat onze adviseurs de volledige aandacht kunnen hebben voor onze klanten. Hierdoor genieten onze klanten van kostenneutraal advies en zijn wij een echte partner voor de ondernemer waarin transparantie en duidelijke communicatie key zijn voor een vruchtbare samenwerking. Wij snappen dat een ondernemer duidelijkheid wil en wil kunnen vertrouwen op zijn adviseur.

We noemen onszelf adviseurs omdat we durven vernieuwen in een conservatief beroep. Ons streven is waardecreatie en wanneer we dit samen kunnen creëren is onze samenwerking een win win. Samen naar een succesvolle toekomst!

KENNISMAKEN

Het klinkt wellicht wat tegennatuurlijk maar wij willen niet met iedere partij samenwerken en evenmin, veronderstellen wij, wil iedereen met ons samenwerken. Onze filosofie behelst een gewenste samenwerking. Daarvoor is het noodzakelijk dat men dezelfde visie heeft op cruciale punten. Een succesvolle samenwerking dient te berusten op vertrouwen. Daarom is de kennismaking een belangrijk onderdeel. Hiervoor nemen we de tijd en gaan aan de slag om te kijken of we dezelfde visie hebben op de essentiële punten.

ANALYSEREN

We gaan aan de slag met een volledige bedrijfsanalyse. Deze is belangrijk om overzìcht te krijgen. In deze bedoelen wij niet zozeer wat betreft onze prijsstelling maar meer de weg naar de toekomst (zie hieronder onder OPTIMALISEREN). We pakken alles vanuit het financiële, fiscale, HR, marketing en sales aan. Indien andere delen relevant zijn nemen wij deze uiteraard ook mee. Een belangrijk punt in deze is de validatie van de organisatiedoelstellingen, hieruit volgt een helder rapport en een gerichte offerte.

OPTIMALISEREN

De cijfers zijn de basis, maar bedrijfsvoering gaat verder. Tijdens de bedrijfsanalyse brengen we de interne doelstellingen en bedrijfsprocessen in kaart. Vanuit hier schetsen wij een beeld van de bestaande situatie en ook van de in onze ogen ‘optimale’ insteek. Wanneer we eenmaal op één lijn zitten wat betreft onze opdracht, gaan we de analyse omzetten in de te nemen stappen. Hierbij gebruiken wij diverse methodes zoals de Pareto-analyse. Deze regel toont (in vele gevallen – de exacte verhouding in casu kan afwijken) dat 80% van je output met 20% van je inspanning wordt bereikt. Hiermee worden op korte termijn aanzienlijke winsten behaald en ontstaan er inzichten over de eigen bedrijfsvoering die het mogelijk maken strategische besluiten te nemen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat het goedkoper is bepaalde werkzaamheden uit te besteden dan deze zelf te blijven uitvoeren.

ACCELEREREN

Wanneer de processen geoptimaliseerd zijn, gaan we groeimogelijkheden concretiseren. Wij analyseren de concurrenten, markt en andere relevante aspecten om externe informatie te verzamelen die groei mogelijk gaat maken. Deze informatie wordt omgezet naar een stappenplan om concrete doelen te bereiken.
Om echt te groeien en succesvol te zijn, moeten specifieke (financiële) mijlpalen en doelstellingen worden gesteld. Waar wil je over drie,vijf of tien jaar staan? Door duidelijk van te voren de (financiële) uitkomst te bepalen, vergroot je de kans op succes.
Wij helpen je om doelen en mijlpalen te definiëren en deze met een concreet stappenplan te behalen. In dit proces blijven wij nauw betrokken om de relevante ontwikkelingen te monitoren en te valideren. Wij zijn je partner tot succes!

Contact opnemen?
040 - 22 01 946
contact@salkinfinance.com