+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Auto van de zaak

Een zakelijke auto raakt verschillende belastingen, te weten: inkomstenbelasting, loonbelasting en de omzetbelasting. In onderstaand artikel zullen we de gevolgen voor ondernemer en medewerker behandelen.

 

Als je een auto van de zaak hebt die je privé mag gebruiken, moet je over het voordeel dat je daardoor geniet belasting en premies betalen. Hoeveel dat is hangt af van een aantal factoren en is te beïnvloeden. Het privé gebruik heeft daarnaast ook consequenties voor de omzetbelasting.

 

Zoals hierboven al beschreven moet men bij het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1-inkomen) tellen (bijtelling). De waarde van het voordeel wordt gesteld op een percentage van de cataloguswaarde (hierover later meer) van de auto (autokostenforfait).

 

Voor wie?

Het autokostenforfait geldt voor:

 

  • ondernemers,
  • werknemers en
  • genieters van resultaat uit overige werkzaamheden.

Hoe zit het in elkaar?

Bij werknemers (hierbij hoort ook de aandeelhouder die tevens als directeur fungeert – DGA) moet dit voordeel bij het loon worden geteld. Werknemers rekenen bij iedere loonbetaling de bijtelling direct af met de Belastingdienst (dit wordt door de werkgever ingehouden en bij de belastingdienst afgedragen).  Ondernemers en particulieren met resultaat uit overige werkzaamheden dienen de bijtelling in hun aangifte inkomstenbelasting op te nemen. De belastingdienst dient in eerste instantie aannemelijk te maken of er sprake is van privégebruik.

 

Wanneer de belastingdienst hierin slaagt is er automatisch sprake van een autokostenforfait. Indien volgens de ondernemer of werknemer geen sprake is van een autokostenforfait dient hij dat aan te kunnen tonen. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer jaarlijks minder dan 500 privékilometers zijn gemaakt.

 

Hoe documenteer je je kilometers?

Let wel: om dit aan te tonen heb je een sluitende kilometerregistratie nodig. Deze dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dien je in de rittenregistratie het merk, het type en het kenteken van de auto te vermelden.

 

Per rit dien je de volgende gegevens te vermelden:

 

  • de datum,
  • begin- en eindstand kilometer
  • begin- en eindadres,
  • de route als die afwijkt van de meest gebruikelijke route en het karakter van de rit (privé of zakelijk).

Daarnaast adviseren wij je om een verklaring geen privé gebruik af te geven. Dat kun je als privé eenvoudig met je digi d doen (zie hiervoor: Link naar formulier: geen privégebruik auto). Alle formulieren rondom het aanvragen, wijzigen en intrekken van de verklaring geen privégebruik zijn te downloaden van de website van de Belastingdienst. Bij het privégebruik van een ander vervoermiddel (auto of bestelbus) vormt de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik. De waarde hiervan is het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs. Hierbij kosten voor: brandstof, reparaties en onderhoud, afschrijvingen, verzekeringen en MRB.

 

Hoeveel bijtelling betaal je?

Sinds 2017 gelden voor nieuwe auto’s nog maar twee percentages: 22% en 4% en is afhankelijk van de mate waarin de auto milieubelastend is (gemeten in CO2-uitstoot). Vanaf 1 juli 2012 heeft de wetgever de CO2-grenzen stapsgewijs aangescherpt. Vanaf 2017 maakt de wetgever enkel onderscheid tussen wel of geen uitstoot. Nulemmisieauto’s (zonder CO2-uitstoot hebben een bijtellingspercentage van 4%. Voor overige auto’s met uitstoot geldt een percentage van 22%. Zoals eerder vermeld geldt voor het geval dat je minder dan 500 privékilometers maakt geen bijtelling.

Update september 2019: De coalitie stelt een verhoging van de bijtelling op de nulemmissie tot 8% voor. Wanneer je dus overweegt om elektrisch of met waterstof te rijden, is het te adviseren om de beoogde auto nog dit jaar op kenteken te laten zetten.

 

Waaruit bestaat de cataloguswaarde?

De cataloguswaarde is de prijs van een nieuwe auto van hetzelfde merk en type op de dag dat het kentekenbewijs deel 1 is afgegeven, inclusief bepaalde accessoires, omzetbelasting en BPM. De cataloguswaarde is elk jaar hetzelfde. Afschrijving door veroudering, schade en dergelijke is niet toegestaan. Op de site van de RDW staan van auto’s die vanaf 1 januari 2010 op kenteken zijn gesteld de cataloguswaarden. Zodra een auto vijftien jaar of ouder is geldt echter, in plaats van de cataloguswaarde, de werkelijke verkoopwaarde op dat moment van de auto. Daar staat tegenover dat het bijtellingspercentage voor dergelijke young- en oldtimers met 13%-punt (t/m 2016: 10%) moet worden verhoogd.

 

Wat zijn privé- en wat zijn zakelijke kilometers?

De omschrijving vult het karakter uiteraard al in grotendeels in maar voor de duidelijkheid een korte toelichting. Privékilometers zijn de kilometers die men met een auto van de zaak maakt voor privédoeleinden. Het bijhouden van het aantal kilometers per rit is ook mogelijk met behulp van een in de auto ingebouwde geautomatiseerde rittenregistratie (blackbox-systeem).

 

Hoe zit dat dan wanneer je zakelijke en privé combineert?
Je dient te bepalen wat het hoofddoel is van de rit. Wanneer het hoofddoel privé is, dien je de zakelijke kilometers te elimineren en de gereden kilometer toe te wijzen aan de 500 vrije privé kilometers. In het geval van een hoofdzakelijk zakelijk rit geldt hetzelfde maar uiteraard andersom.

 

Let wel: Voor een rit naar een vakantiebestemming gecombineerd met een zakelijk bezoek zijn er in de jurisprudentie (tot de Hoge Raad) uitspraken te vinden die deze km’s volledig als privé aanwijzen. Woon-werk kilometers worden als zakelijke kilometers aangemerkt.

 

Hoe zit het met de omzetbelasting?

Wanneer een eventuele eigen bijdrage die de werkgever aan zijn werknemer in rekening brengt niet-kostendekkend is, dan dient via de zaak btw afgedragen te worden over de uitgaven die de werkgever maakt voor het privégebruik van de auto. De werkgever kan ook kiezen om gebruik te maken van de 2,7% /1,5%-regeling. Indien dat het geval is hoeft geen omzetbelasting te worden betaald over de aan de werknemer in rekening gebrachte bedragen. Wanneer de eigen bijdrage wel kostendekkend is, dient de werkgever omzetbelasting af te dragen over dezelfde eigen bijdrage.

 

Met bovenstaande beogen we je globaal te informeren over de belastingtechnische impact van het privé-gebruik van een zakelijk vervoermiddel. Zoals zo vaak geldt voor de bijtelling ook dat er een boel uitzonderingen zijn. De belastingdienst slaagt niet altijd in de slogan: Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker; helaas. Wanneer je vragen hebt over het bijgaande of toelichting wenst op een specifiek punt, vernemen wij dat uiteraard graag. Het is ook mogelijk de gehele whitepaper te ontvangen. Hierin is heel specifiek ingegaan op een heleboel punten. Stuur ons een bericht en we laten je deze geheel gratis toekomen.

 

Salkin Finance helpt je graag met succesvol ondernemen. Advies gezocht en meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust eens contact op via 0 40 2201946 of het contactformulier voor meer informatie!

 

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?