+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

De visie voor je onderneming formuleren

Om constant succesvol te blijven heb je een kernwaarden nodig. Daarnaast business strategieën en processen die de wereld van je klant beter maken. Werkelijk succesvolle ondernemingen onderkennen de waarde tussen wat beter kan veranderen maar ook over de zaken die niet zouden moeten veranderen. Schep een conceptueel framework waarin duidelijkheid de boventoon drijft. Geef hierin op praktische wijze leiding om het articuleren van een duidelijke visie vorm te geven.


1. Kernideologie

In de Kernideologie, de yin in jouw schema, definieert waar je voor staat en waarom de onderneming bestaat. Deze verandert nooit en is strikt aan je onderneming verbonden. Dit is de kern van hoe de ideale toekomst er uitziet. De ideologie bestaat uit twee onderdelen: de kernwaarden van de onderneming en de kerndoelstellingen.

a.Kernwaarden 

Dit zijn de essentiële pilaren van je onderneming. Een kleine set of tijdloze gids principes. Deze vereisen geen externe verantwoording maar dienen vanuit de intrinsieke motivatie en overtuiging te stammen.

Dit is de definitie van het karakter van de onderneming. Een constante identiteit waaruit de producten of diensten hun identiteit halen.

Mensen die betrokken zijn bij de formulering van de kernwaarden dienen de volgende vragen te beantwoorden:

– Welke kernwaarden neem je persoonlijk mee naar je werk?

– Welke kernwaarden mbt je werk zou je willen overbrengen op je kinderen?

– Wanneer je morgen wakker zou worden en volledig financieel onafhankelijk bent, zou je dan dezelfde kernwaarden met betrekking tot je werk continueren?

– Zouden deze waarden over 100 jaar nog steeds hetzelfde zijn voor je?

– Zou je de waarden aanhouden ook al zou dit een negatieve impact op je concurrentiepositie hebben?

– Wanneer je een nieuwe onderneming in een andere tak van sport zou oprichten, zou je deze kernwaarden dan meenemen?

To do: Werk bovenstaande vragen uit met de meest relevante personen.


b.Kerndoelstelling

De reden waarom de onderneming bestaat. Een effectieve doelstelling is de motivatie voor de mensen om de benodigde werkzaamheden perfect uit te voeren. Het beschrijft niet enkel de output of klant doelgroep, het vertegenwoordigt de ziel van de onderneming.

“Het onderliggende motief is het verlangen om de dienstverlening vorm te geven waarvan de waarde groter is dan de investering.”

Overigens is de kerndoelstelling (welke eigenlijk onbeperkt meegaat) niet te verwarren met specifieke doelen of bedrijfsstrategie (welke uiteraard vaker wijzigen). Idealiter realiseer je de geformuleerde specifieke doelen en bedrijfsstrategie. De kerndoelstellingen zijn een peilpunt waaraan je je kunt oriënteren. Altijd nagestreefd maar nooit geheel gerealiseerd. Een inspiratie voor de mensen binnen de onderneming. Het feit dat het realiseren van de kerndoelstelling nooit behaald kan worden is omdat nooit gestopt mag worden verandering en vooruitgang te stimuleren.

Voorbeeld McKinsey & Company: “to help corporations & governments to be more successful”.


Een efficiënte wijze om je kerndoelstelling te formuleren is het 5x waarom.


Start met een beschrijvend statement: 

Vb. We maken product x of we verlenen dienst x – 

en dan vraag – Waarom is dit belangrijk? 

– doe dit 5x.

Na een aantal keren te hebben achter vraagt ontdek je de fundamentele kerndoelstelling van de onderneming.

To do: Werk bovenstaande vragen uit met de meest relevante personen.

 

Ontdek je kernideologie

Je creëert geen kernideologie. Je ontdekt deze. Ook vang je deze niet door naar externe factoren te kijken. Je begrijpt deze door naar de interne organisatie te kijken. Jouw ideologie is authentiek. Het is niet mogelijk deze te faken. Het is ook geen intellectuele oefening.

Vraag: Welke kernwaarden leven we uit?

Jouw kernideologie dient betekenisvol en inspirerend voor de mensen binnen de onderneming te zijn. Deze hoeft daartegen niet hetzelfde voor de mensen buiten de onderneming te zijn. De mensen binnen de onderneming dienen met commitment hun werkzaamheden uit te voeren. Verder werkt dit positief naar de arbeidsmarkt. Mensen met dezelfde waarden voelen zich aangesproken en zullen beter binnen de organisatie passen. De mensen die zich hier niet in kunnen vinden zal het daartegen afstoten.

To do: Ga na of de mensen binnen je organisatie de kernideologie van de onderneming kennen en zij zich hiermee identificeren. Trek je conclusies hieruit en maak een gericht stappenplan hoe je de juiste mensen aantrekt.


2. De ‘envisioned’ toekomst

De ‘envisioned’ toekomst is wat je beoogd te worden, te behalen of te creëren. Dat wat een significante verandering verondersteld en een noodzakelijk proces vereist. Dit is het primaire tweede aspect van het conceptuele framework voor je ondernemingsvisie. Het stoelt op een 10 tot 30 jarig super ambitieus doel + een levendige beschrijving van hoe het eruit ziet wanneer behaald.

 

Een echt SAD (Super ambitieus doel)

Is helder en dwingend, dient als een verenigt punt en fungeert als katalysator voor de teammotivatie. Dit vergt creativiteit in plaats van strategie of tactiek. De mensen binnen de onderneming dienen te geloven in het behalen van dit doel. Ook al is de kans voor het behalen meestal maar 50 tot 70%. De voortgang moet zichtbaar zijn of gemaakt worden voor alle medewerkers. Het SAD dient buitengewone prestaties te vereisen en te bevorderen en iedereen er zich bewust van laten zijn waarom die extra stap nodig is. De SAD’s dienen op het moment niet reasonable te zijn. Sterker nog; deze mogen dat niet zijn. Een super ambitie dient de kern te zijn. Daarnaast dient het de bedenker te kunnen overleven en ingeworteld te zijn in de onderneming. Denk aan de City Bank in 1915: “to become the most powerful, the most serviceable, the most far-reaching world financial institution that has ever been”. Bedenk dat de City Bank toen nog een kleine regionale speler in de VS was.

To do: Ga na of binnen je organisatie deze SAD bestaan. Wanneer dat niet het geval is, plan met de relevante personen tijd in om deze te formuleren. Tip: een alternatieve werkwijze is het om te starten met het beeld van de envisioned toekomst (zie hieronder) en vanuit hier de vertaling te maken naar de SAD’s. 

Indien het moeilijk blijkt de SAD te formuleren, ga dan naar de volgende to do en kom dan terug. 

 

Een levendige beschrijving

In aanvulling op de visie gerelateerde SAD’s heeft de envisioned toekomst een levendige beschrijving nodig. Dit is een motiverende en specifieke beschrijving van hoe het behalen van de SAD’s eruit zou zien.

Denk hierbij aan de vertaling van woorden in een afbeelding die mensen met zich mee kunnen dragen. Het is een vraag hoe je met woorden een afbeelding van deze toekomst kunt schetsen. Passie is hier een belangrijk ingrediënt.

Denk bijvoorbeeld aan Henry Ford: “I will build a motor car for the great multitude… It will be so low in price that no man making a good salary will be unable to own one and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God’s great open spaces…. When I’m through, everybody will be able to afford one, and everyone will have one. The horse will have disappeared from our highways, the automobile will be taken for granted …. [and we will] give a large number of men employment at good wages”.

Passie, emotie en overtuiging zijn de essentiële onderdelen van een levendige beschrijving.


Een aantal kernpunten:

Verwar de kernideologie niet met de envisioned toekomst. En vooral verwar de kerndoelstelling niet met de SAD.

Kerndoelstelling: is waarom een onderneming überhaupt bestaat.

SAD: is een duidelijk geformuleerd en haalbaar doel wat binnen 10 tot 30 jaar gerealiseerd dient te zijn.

Denk bij de kerndoelstelling altijd aan de ster aan de horizon die je altijd zult najagen.

Het SAD is de berg die beklommen dient te worden. Wanneer beklommen, ga je over tot de volgende en hogere berg.

Het identificeren van je kernideologie is een ontdekkingsreis.

Het bepalen van de envisioned toekomst is een creatief proces.

To do: Schets een beeld van de ideale toekomst. Wees hierin zo specifiek mogelijk. 

Onderstaande vragen dienen hierin als hulpmiddel:

– wanneer we hier over twintig jaar bijeen zitten; wat zou je dan willen zien?

– Hoe zou deze onderneming eruit moeten zien?

– Hoe zou het voor de medewerkers zijn om binnen deze organisatie te werken?

– welke doelstellingen zouden gerealiseerd moeten zijn?

– Wanneer iemand over 20 jaar een artikel over dit bedrijf zou schrijven; wat zou de kern van dit artikel er idealiter moeten zijn?

To do: Beantwoord bovenstaande vragen in alle eerlijkheid. Wat zeggen deze antwoorden je?

Het is zinloos om je envisioned toekomst te beoordelen op juistheid. Er dient positief geantwoord te worden op de volgende vragen:

– Is de schets stimulerend?

– Stimuleert het momentum?

– Motiveert het de mensen?

To do: Zijn je antwoorden op de bovenstaande vragen volmondige ja’s? Indien dat niet het geval is, waarom is dat en belangrijker hoe realiseer je een overtuigend ja?

Nog eens samengevat:

Core Ideologie

– Core Values / max. 5

– Kerndoelstelling – waarom je onderneming bestaat

Envisioned Toekomst

– SAD / Super ambitieuze doelstellingen die tussen 10 – 30 jaar te realiseren zijn

– Levendige beschrijving van hoe de toekomst met het behalen van de SAD eruit zou zien. Een helder en levendig beeld. Creëer uit woorden een afbeelding.


Onze dank gaat uit naar Jim Collins en zijn artikel: Building Your Company’s Vision.


Voor meer informatie waar een kredietverstrekker naar kijkt vind je hier. Nuttige informatie om het besluitvormingsproces te begrijpen en hierop te anticiperen. 

Meer informatie over wat SALKIN Finance voor je kan betekenen? Plan via deze link je vrijblijvende kennismaking.
bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?