+31 (0) 40 220 1946

van 8:00 - 19:00 ma-za

Een werkkamer thuis en belastingen. Hoe zit dat?

Werkkamer en belastingen. Gebruik je thuis een werkkamer? Vaak ontstaat dan de vraag wat je ermee kunt als ondernemer.

Veel ondernemers werken thuis. Zeker met de ontwikkeling van werknemer naar ZZP’er heeft dit een vlucht genomen. Bijna iedere zelfstandige werkt wel eens thuis. Kan ik als ondernemer gebruik maken van fiscale voordelen met betrekking tot de werkkamer? Wanneer, voor wie en welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Samengevat

  • De wetgever streeft ernaar om zoveel mogelijk werkruimten onder het eigenwoningbegrip te houden. Enkel onder strenge criteria (zie zelfstandigheidsvereiste en inkomenscriterium hieronder) kan worden afgeweken. Werkkamer thuis en belastingvoordeel? Moeilijk!

Vooraf

De regels voor eigen wonigbezitters en huurder verschillen. Daarnaast is een verschil tussen de fiscale verwerking bij IB-ondernemers, zzp’ers, directeur grootaandeelhouder (BV) en werknemers. 

De fiscale spelregels gelden zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting en zijn ook opgenomen in de Wet op de loonbelasting.

Een werkkamer en belastingen is voor steeds meer mensen relevant. Hierin zijn de verschillen voor de individuele situatie belangrijk.

Werkplek gehuurde woning

De wetgever heeft de mogelijkheid om het huur ten laste te brengen van de winst, per 1 januari 2017 afgeschaft. Hierin geldt de uitzondering voor de kosten voor de zelfstandige werkruimte. Lees hierover meer onder: Werkplek in eigen woning. 

Werkplek in de eigen woning

De wetgever streeft ernaar om werkruimten zoveel mogelijk in de eigenwoningregeling te houden. Vaak zie je dat dit voor de belastingplichtige ook het meest voordelig is. Niet alleen vanuit fiscaal perspectief maar ook uit praktische redenen. Fiscaal gezien heb je in dat geval volledige renteaftrek. Wanneer een deel van de eigen woning aan de onderneming is toebedeeld, zul je een deel van de rentelasten aan de onderneming toerekenen. Dat laatste kan enkel wanneer aan twee criteria wordt voldaan. 

  1. Zelfstandigheidsvereiste
  2. Inkomenscriterium

Wanneer hieraan is voldaan, zijn bepaalde kosten voor de ondernemer aftrekbaar. Werkkamer en belastingen lijkt in eerste instantie aantrekkelijk. Maar ga na of je daadwerkelijk voordeel behaald en het niet onnodig gecompliceerd maakt.

Zelfstandigheidsvereiste

Een werkruimte dient als zodanig gekwalificeerd te kunnen worden. Hiervan is sprake wanneer de werkruimte als fysiek en administratief een zelfstandig deel van de woning te onderscheiden is. Een belangrijke aanwijzing is dat de werkruimte bereikbaar is middels een eigen ingang en eigen sanitaire voorzieningen heeft. Wanneer de kenmerken dusdanig zijn dat het deel aan een derde verhuurd kan worden, kwalificeert deze snel als zelfstandig. Als dat niet zo is wordt het problematisch. In dat geval loopt het zakelijk gebruikte deel gewoon mee in de fiscale behandeling van de eigen woning. 

Als sprake is van zelfstandigheid is het gebruik van de ruimte nog van belang. Als deze voornamelijk voor privédoeleinden wordt gebruikt, is er geen reden de ruimte anders te behandelen dan de overige voor privé te gebruiken ruimten. Je kunt op dat moment moeilijk stellen dat de ruimte aan de privésfeer wordt onttrokken.

Inkomenscriterium

Verder kennen we nog het inkomenscriterium. Het is hierbij van belang of er nog een tweede werkruimte bestaat. Wanneer die er is, dient 70% van de winst uit eigen onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden in de werkruimte in de eigen woning verdient te zijn. Is er geen externe werkruimte, dan moet het hiervóór genoemde gezamenlijke bedrag hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte zijn verdiend én in belangrijke mate (30%) in de werkruimte zijn verdiend.

Als zowel aan het zelfstandigheidscriterium als aan het inkomenscriterium wordt voldaan, is sprake van een in fiscale zin kwalificerende werkruimte.

IB-ondernemer, zzp’er en resultaatgenieter

Als ondernemer kun je de zelfstandige (kwalificerende) werkruimte aan je bedrijf ter beschikking stellen. Op dat moment  wordt het deel dat ter beschikking wordt gesteld onder de vermogensbestanddelen van box 3 (vermogen) gerekend. Een eventuele schuld (hypothecaire lening) valt ook in box 3. De ondernemer kan vervolgens 4% van de WOZ-waarde van de werkruimte ten laste van de V&W-rekening van de onderneming brengen. Werkelijke huurkosten kunnen niet te laste van de winst gebracht worden. Overige kosten wel.

Indien de werkruimte voor meer dan 90% voor de onderneming wordt gebruikt, wordt deze tot het ondernemingsvermogen gerekend. Bij meer dan 10% zakelijk gebruik, kan deze worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Je hebt in dat geval de keuze (keuzevermogen).

Directeur grootaandeelhouder bij een kwalificerende werkruimte

Een directeur van een bv stelt kwalificerende werkruimte in zijn eigen woning aan de bv ter beschikking. In dat geval valt deze onder de TBS-regeling in box 1 onder het resultaat uit overige werkzaamheden. De vergoeding dient zakelijk te worden vastgesteld. Er mag een vrijstelling van 12% in aftrek genomen worden. De vergoeding aan de directeur is voor de bv aftrekbaar van de winst (vennootschapsbelasting).

Directeur grootaandeelhouder bij niet kwalificerende werkruimte

Gebruikte werkruimte valt onder de eigenwoningsregeling. Een verstrekte vergoeding wordt behandeld als loon.

Met bovenstaande hebben we getracht je een beeld te geven over de fiscale mogelijkheden over je werkkamer thuis. Mocht je nog vragen hebben, vernemen we uiteraard graag van je. Stel je vraag.

Kijk ook eens op de site van de belastingdienst voor meer informatie.

bedrijfsadviseur Niklas Plasmans
Niklas Plasmans
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn

Op de hoogte blijven?

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en je voorkeuren te onthouden. Voor meer informatie zie: cookies wat zijn dat?